Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2018.05.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.05.11 14:24
Treść aktu: