Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Decyzja Nr 49/MON z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2019.04.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.01 13:12
Treść aktu: