Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
59.
Decyzja Nr 39/MON z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2014.02.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.17 11:10
Treść aktu: