Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
58.
Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Wojskowym Stowarzyszeniem "Sport - Tutystyka - Obronność" zawarte w Warszawie w dniu 16 lutego 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 10:29
Treść aktu: