Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
58.
Decyzja Nr 98/MON z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2016.04.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.18 10:34
Treść aktu: