Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
58.
Decyzja Nr 61/MON z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ewaluacji nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2015.03.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.05 11:50
Treść aktu: