Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
58.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych, będących w dyspozycji dysponenta części budżetowej, przeznaczonych na wyróżnienia w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.16 11:42
Treść aktu: