Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
58.
Decyzja Nr 51/MON z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2013.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.01 11:29
Treść aktu: