Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
58.
Decyzja Nr 46/MON z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowanie
Minister Obrony Narodowej 2020.03.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.25 12:16
Treść aktu: