Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
57.
Decyzja Nr 97/MON z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" oraz jego pododdziałów
Minister Obrony Narodowej 2016.04.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.18 10:30
Treść aktu: