Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
57.
Decyzja Nr 49/MON z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie szkoleń w ramach komunikacji wewnętrznej
Minister Obrony Narodowej 2022.04.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.04.11 14:36
Treść aktu: