Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
57.
Decyzja Nr 48/MON z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
Minister Obrony Narodowej 2019.03.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.28 10:47
Treść aktu: