Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
56.
Decyzja Nr 49/MOn z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2013.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.01 10:08
Treść aktu: