Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
56.
Decyzja Nr 47/MON z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.03.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.27 14:31
Treść aktu: