Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
56.
Decyzja Nr 42/MON z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca dcyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 10:19
Treść aktu: