Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
55.
Decyzja Nr 95/MON z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2016.04.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.18 10:26
Treść aktu: