Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
55.
Decyzja Nr 49/MON z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2018.05.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.05.08 13:52
Treść aktu: