Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
55.
Decyzja Nr 48/MON z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniajaca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.01 10:06
Treść aktu: