Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
55.
Decyzja Nr 47/MON z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2022.04.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.04.04 09:46
Treść aktu: