Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
55.
Decyzja Nr 46/MON z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS)
Minister Obrony Narodowej 2019.03.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.26 13:58
Treść aktu: