Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
55.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 10:16
Treść aktu: