Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
55.
Decyzja Nr 35/MON z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Geografii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2014.02.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.17 11:04
Treść aktu: