Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
54.
Decyzja Nr 94/MON z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.04.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.18 10:21
Treść aktu: