Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
54.
Decyzja Nr 56/MON z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji przez Oddział Zandarmerii Wojskowej w Krakowie
Minister Obrony Narodowej 2015.03.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.03 10:55
Treść aktu: