Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
54.
Decyzja Nr 47/MON z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.01 10:04
Treść aktu: