Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
53.
Decyzja Nr 46/MON z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej wojskowo-medycznych kursów dokształcających dla pielęgniarek i określenia zasad ich finansowania
Minister Obrony Narodowej 2022.03.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.31 13:49
Treść aktu: