Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
53.
Decyzja Nr 44/MON z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa
Minister Obrony Narodowej 2019.03.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.26 12:52
Treść aktu: