Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
53.
Decyzja Nr 42/MON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.03.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.20 10:38
Treść aktu: