Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
53.
Decyzja Nr 39/MON z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego, nadania nazwy wróżniającej i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 2. Pułku Inżynieryjnego
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 10:08
Treść aktu: