Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
52.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sil Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2015.02.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.25 11:07
Treść aktu: