Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
52.
Decyzja Nr 45/MON z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2022 r. przez Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.03.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.30 14:52
Treść aktu: