Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
52.
Decyzja Nr 45/MON z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.04.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.24 13:27
Treść aktu: