Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
52.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji
Minister Obrony Narodowej 2020.03.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.18 16:13
Treść aktu: