Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
51.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Koncepcji organizacji, wdrożenia i funkcjonowania informatycznego systemu wymiany informacji pomiędzy dyżurnymi służbami operacyjnymi i służbami dyżurnymi
Minister Obrony Narodowej 2017.03.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.13 10:42
Treść aktu: