Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
51.
Decyzja Nr 52/MON z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania organów wojskowych w zakresie tworzenia i wykorzystania zapasów paliw płynnych dla pojazdów pobieranych z gospodarki narodowej w okresie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2015.02.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.25 11:04
Treść aktu: