Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
51.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przejęcia sztandaru rozformowanego 21. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej i ustanowienia dorocznego święta 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.23 13:59
Treść aktu:
Załączniki (1):