Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
50.
Decyzja Nr 52/MON z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.03.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.13 10:41
Treść aktu: