Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
50.
Decyzja Nr 44/MON z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej "SEW on-line"
Minister Obrony Narodowej 2013.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.15 07:50
Treść aktu: