Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
50.
Decyzja Nr 43/MON z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej
Minister Obrony Narodowej 2018.04.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.24 13:24
Treść aktu: