Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
50.
Decyzja Nr 42/MON z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.03.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.22 11:09
Treść aktu: