Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
50.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2020.03.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.18 11:52
Treść aktu: