Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Pełnomocnictwo Nr 1/MON z dnia 11 stycznia 2012 r. dla Pana dyrektora Andrzeja Petrulewicza - Dyrektora Departamentu Infrastruktury
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 12:55
Treść aktu: