Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Decyzja Nr 5/MON z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.01.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.01.29 15:50
Treść aktu: