Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Decyzja Nr 5/MON z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2021.01.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.01.20 13:26
Treść aktu: