Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Decyzja Nr 4/MON z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych
Minister Obrony Narodowej 2022.01.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.01.17 13:32
Treść aktu: