Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Decyzja Nr 3/MON z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2019.01.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.18 08:17
Treść aktu: