Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Decyzja Nr 3/MON z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie odwolania pełnomocnictw i upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2015.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.13 11:13
Treść aktu: