Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
5.
Decyzja Nr 3/MON z dnia 10 stycznia 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2020.01.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.01.10 18:48
Treść aktu: