Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
49.
Decyzja Nr 48/MON z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.03.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.03.02 09:41
Treść aktu: