Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
49.
Decyzja Nr 43/MON z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2022.03.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.25 10:29
Treść aktu: